ROLL NIKKEI
HOSOMAKI
ROLLS

NIGIRI
CALIFORNIA ROLLS

TEMAKI

TEMPURA Y PANKO ROLLS

SASHIMI

AGREGADOS

GOHAN
CEVICHES

SASHIMI               
    Sashimi Mixto 15 Cortes $14.950          
    3 variedades a elección

 

         
    Sashimi Mixto 9 Cortes $8.970          
    3 variedades a elección            
    Sashimi Especial 6 Cortes $5.980            
    3 variedades a elección            
                   
 
Nuestra Empresa Ingrese al Menu Ubiquenos